Mededeling bestuur m.b.t. Corona

Coronabesluit bestuur VV de Wâlden tot 31-8-2020.

Het bestuur heeft in overleg met o.a. kantinebeheer besloten tot onderstaande maatregelen:
We willen kijken hoe het virus zich de komende weken zal ontwikkelen in Noord Oost Friesland.
We willen onze vrijwilligers niet eventueel blootstellen aan de nodige risico’s

Besluit :
- Kantine blijft gesloten voor publiek.
- Wedstrijden senioren en jeugd mogen doorgaan echter zonder dat de kantine open is. (Er wordt verwacht dat een ieder zijn eigen drinken meeneemt)
- Trainingen kunnen doorgaan.
- Kantine is beperkt open tijdens training van de senioren op de dinsdag en vrijdagavond, alleen dan kunnen we de groep klein en overzichtelijk houden.

Bij wedstrijden en trainingen wordt een ieder geacht de basisregels voor het bestrijden van het virus in acht te nemen.

Het is en blijft lastig in deze onzekere tijd om te komen tot de juiste beslissingen, het bestuur is van mening met deze maatregelen het juiste te doen.
Ondertussen zal het complex voorzien worden van de welbekende borden m.b.t. Corona.
Na 31 augustus gaan we kijken hoe e.e.a. zich in Noord Oost Friesland heeft ontwikkeld.

Het bestuur VV de Wâlden