Project verduurzaming Kantine v.v. de Walden is GEREED !!

Project verduurzaming Kantine v.v. de Walden is GEREED !!

Het Projectplan v.v. de Wâlden

Doelstelling :
v.v. de Wâlden heeft het streven om geheel zelfvoorzienend te worden als het gaat om het verbruik van energie. Op deze manier willen wij duurzame vereniging worden waar niet alleen onze huidige (niet-) leden van kunnen gaan genieten, maar die ook zeker op de toekomst gericht is. Kortom wij willen de “groenste club” van Noordoost Friesland worden. Wij hebben voorafgaand aan ons project een energie check uit laten voeren. Zij hebben onderzocht welke besparingsmogelijkheden er voor ons zijn.

De energiekosten stijgen elk jaar steeds meer, door zelfvoorzienend te worden kunnen we deze energiekosten mogelijk geheel naar nul krijgen. Verder zullen de onderhoudskosten als gevolg van de aanschaf van kunststofkozijnen veel lager uitvallen doordat er kan worden bespaard op schilderswerkzaamheden.

Door op deze kosten te kunnen besparen kunnen wij het voetballen bij onze voetbalvereniging voor iedereen betaalbaar houden zonder dat de contributies verder naar boven hoeven te worden bijgesteld. Op deze manier blijft onze vereniging ook voor de minder bedeelden onder ons betaalbaar. Sporten is voor iedereen erg belangrijk en moet daarom ten allen tijde toegankelijk zijn.

Draagvlak :
Wij hebben voor onze leden van de voetbalvereniging een bijzondere ledenvergadering gehouden. Tijdens deze ledenvergadering hebben wij onze plannen kenbaar gemaakt alsmede de verwachte kosten en de manier van financieren. Dat duurzaamheid leeft binnen onze vereniging blijkt uit de unanieme positieve stemming van onze ledenvergadering. Een deel van het project hebben wij tijdens de zomerstop reeds opgepakt. Hierbij zijn wij blij verrast met de inzet van vele vrijwilligers uit alle hoeken van ons dorp. Niet alleen leden maar ook niet-leden hebben zich voor onze vereniging ingezet en bijvoorbeeld geholpen bij diverse sloopwerkzaamheden, bouwwerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden etc. (zie ook onze facebook pagina). Daarnaast worden we door verschillende (lokale) ondernemers gesteund bij ons initiatief door het verstrekken van sponsorgelden. We proberen voor de uitvoering van ons project ook met name gebruik te maken van lokale bedrijven. Daarnaast hebben we via de ING-bank een crowdfund actie opgezet waarmee wij door middel van het delen op socialmedia ook steun van andere mensen proberen te verkrijgen die onze vereniging en ons project een warm hart toedragen en het tot een succes willen brengen. Een deel van de financiering hebben wij via Stichting culturele belangen Dantumadeel verkregen. Daarnaast hebben de gemeente Dantumadiel en de Rabobank ons project gesteund door ons de mogelijkheid te geven een financiering te verkrijgen tegen gunstige voorwaarden.
De door ons uit te voeren maatregelen zijn niet alleen goed voor ons milieu maar is ook een voorbeeld voor andere verenigingen. Hopelijk doet goed voorbeeld volgen.

Continuïteit :
Zoals wellicht bekend hebben alle verenigingen het zwaar om hun ledenaantallen op peil te houden. De contributie bijdragen lopen daardoor bij vele verenigingen terug. Om echter te kunnen blijven bestaan is het onder andere noodzakelijk om de kosten te verlagen. Door ons verduurzamingsproject verlagen wij onze energiekosten enorm. Daarnaast kunnen wij fors besparen op de onderhoudskosten doordat bijvoorbeeld schilderwerk als gevolg van de aanschaf van kunststof kozijnen niet meer nodig is. De eerste jaren zullen wij een deel van deze besparing nodig hebben om de verkregen leningen af te lossen en de verschuldigde rente te betalen. Nadat de leningen zijn afgelost komt de besparing op de energiekosten ons clubkas alleen maar ten goede wat wij vervolgens weer in kunnen zetten voor andere projecten binnen onze vereniging. Op deze manier kunnen wij de contributie laag en betaalbaar houden voor iedereen, zodat ook de minder bedeelden van Damwoude en omgeving lid kunnen blijven en worden van onze vereniging. Ons clubgebouw kan door onze investering nog vele jaren mee en is daarmee volledig up to date.

Samenwerking :
v.v. de Wâlden is wat we noemen een echte volksclub. Er heerst een grote saamhorigheid hetgeen zich ook uit door de inzet van de vele vrijwilligers. Jong en oud iedereen doet wat hij kan. Wij zijn als bestuur enorm trots op onze mensen die dit alles mogelijk maken. Dat ook de ondernemers dit waarderen blijkt ook uit het feit dat er kortingen op onze rekeningen zijn verstrekt op de reeds uitgevoerde werkzaamheden door de inzet van onze vrijwilligers. Voor de nog uit te voeren werkzaamheden zal de inzet van vrijwilligers minder groot zijn aangezien de nog uit te voeren werkzaamheden in vele gevallen erg specialistische werkzaamheden zijn.

Empowerment :
v.v. de Wâlden is een vereniging waarbij iedereen welkom is ongeacht het geslacht, de geaardheid, geloofsovertuiging of ras. Iedereen moet zich welkom voelen bij onze vereniging. Door onze kosten te verlagen hopen wij ook de minder bedeelde in de toekomst te kunnen verzekeren van een betaalbare contributie zodat dit geen belemmering kan zijn om niet te voetballen. We proberen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden we hebben hiervoor ook nauw contact met onze gemeente. Daarnaast is het bij onze vereniging mogelijk om bijvoorbeeld een maatschappelijke stage te vervullen. Verder zetten enkele vrijwilligers van ons zich in voor de begeleiding van gedetineerden bij de uitvoering van hun taakstraf. Zo zijn er ook gedetineerden ingezet bij enkele sloopwerkzaamheden.
Door de kantine aan te pakken is onze kantine ook rolstoelvriendelijker geworden.
Onze accommodatie is daarnaast ook erg belangrijk voor het sociale aspect. Ook als er geen voetbalwedstrijden op onze velden zijn, stellen wij soms de kantine open zodat er bijvoorbeeld gezamenlijk wedstrijden van het Nederlands elftal kunnen worden bekeken of dat de mensen gewoon gezellig even samen kunnen komen. Daarnaast organiseren we ook filmavonden, feestjes etc. voor onze (niet)leden.

Ecologie :
Ons project richt zich volledig de verduurzaming van onze accommodatie. Hetgeen niet alleen beter is voor onze vereniging maar ook voor het milieu. Door de “groenste” voetbalvereniging van Noord Oost Friesland te worden hopen wij ook andere verengingen te inspireren over te gaan tot verdere verduurzaming. Ons streven is volledig zelfvoorzienend te worden ten aanzien van de energiebehoefte. Hetgeen ook in onze omgeving wordt nagestreefd. Zo zal er binnenkort nabij onze voetbalvereniging ook een nieuwe duurzame schoolcampus worden gerealiseerd.

De onderstaande duurzame maatregelen zijn genomen

 • Schil van een oud gebouw ( jaren 70 ) geschikt maken voor verduurzaming.

 • Nieuwe betonvloer met isolatie

 • Verwijderen oude gasgestookte CV installatie incl. radiatoren.

 • Laagtemperatuur verwarming systeem

 • Lucht/water warmtepomp installeren

 • Oude kozijnen verwijderen

 • Nieuwe kunststof kozijnen plaatsen

 • Nieuwe HR++ beglazing plaatsen

 • LED verlichting in de kantine

 • A+++ Vriezer plaatsen

 • A+++ Koelkast plaatsen

 • 110 zonnepanelen plaatsen op plat-dak compleet.

Op deze manier zijn we als amateurclub uniek en vooruitstrevend bezig geweest, en hopen wij een voorbeeld voor andere verenigingen te zijn.