Femme van der Schaaf Stichting

De Femme van der Schaaf Stichting steunt onze club d.m.v. het verstrekken van subsidie voor de verduurzaming van ons clubgebouw.

De stichting Femme van der Schaaf is in 2011 opgericht door de heer Femme van der Schaaf uit Kollumerland-Kollum. Het was, én is, zijn bedoeling dat met de jaarlijkse opbrengsten van het door hem opgebouwde vermogen, na zijn overlijden, een zes-tal maatschappelijke doelen, die hem na aan het hart lagen, wordt gesteund en de maatschappelijke positie en/of betekenis daarvan wordt verstevigd. En dit in het bijzonder in de regio waar hij heeft gewoond, het mooie Noordoost Friesland. 

v.v. de Wâlden is het stichtingsbestuur zeer dankbaar dat zij ervoor gekozen hebben onze vereniging te steunen.