Ereleden en Leden van verdienste 2018

Tijdens de zeer geslaagde ledenvergadering van vrijdag 9 november 2018 hebben we de gelegenheid genomen een aantal mensen te eren als erelid, postuum erelid en lid van verdienste.

Erelid:
Amedé de Witte ( postuum ) uitgereikt aan mevr. H de Witte
Otto de Jong

Lid van verdienste:
Harke Rienewerf
Willem van der Veen
Oebele Vries