Ereleden en leden van verdienste

De drukbezochte Algemene Ledenvergadering van onze club werd vrijdag 10 november j.l. op een bijzondere manier afgesloten. 
11 mensen, die door de jaren heen veel voor de club betekend hebben zijn in het zonnetje gezet en zij of hun nabestaanden kregen uit handen van voorzitter Richard van der Lei een oorkonde en een bos bloemen overhandigd.

Binnenkort zal er in de kantine een prachtig bord van geborsteld staal geplaatst worden waarin de namen van de ereleden, postuum ereleden en leden van verdienste gegraveerd worden, zodat ze voor altijd aan onze club verbonden zullen zijn.

Erelid:
Foppe Minnema
Johannes Schingenga
Sjoerd Haarsma
Dikky Wijbenga
Wim Rotteveel

Postuum Erelid:
Geert Jansma
Koos Scherjon
Ritske Reitsma
Einte Kuipers

Lid van verdienste:
Sietse Kingma
Jakob van der Leij

Wil je ook iemand voordragen als erelid of lid van verdienste, kijk dan HIER voor de voorwaarden