Bestuur

Bestuur

Functie Naam Telefoonnummer E-mail
Voorzitter Richard van der Lei 06-38821447 E-mail
Materiaal & Gebouwen Harrie van der Zwaag 06-36071360 E-mail
Penningmeester Jacolien van der Lei - E-mail
Notuliste Pietie Wijbenga - E-mail
TC & Voetbalzaken Siep van der Ploeg 06-28830321 E-mail
Contact BroeksterWâlden en verhuur kunstgras Sjoerd Pieter Heeringa 06-41481774 E-mail
Kantine, Activiteiten en Vrijwilligers Elvis Mesic -  

 

 

Functie Naam Telefoonnummer E-mail
Wedstrijdsecretaris Peter van der Woude 0628246478 E-mail
Consul Vacant   -
Ledenadministratie J. van Lingen 06-51523276 -

 

Contact

Je kunt het bestuur mailen via: info@vvdewalden.nl

Het bestuur vergadert elke 1e maandag in de maand.

Rekeningnummer ten behoeve van contributie: NL64 RABO 0343326620