Bestuur

Bestuur

Functie Naam Telefoonnummer E-mail
Voorzitter Richard van der Lei 06-38821447 E-mail
Materiaal & Gebouwen

Harrie van der Zwaag & Douwe Kooistra

06-36071360 E-mail
Penningmeester Jacolien van der Lei - E-mail
Notuliste Fokje Braaksma - Kooistra -  
TC & Voetbalzaken Vacant    
Contact BroeksterWâlden en verhuur kunstgras Sjoerd Pieter Heeringa 06-41481774 E-mail
Algemeen lid Sjoerd Visser -  
Algemeen lid David van der Zwaag    

 

 

Functie Naam Telefoonnummer E-mail
Wedstrijdsecretaris Peter van der Woude 06-28246478 E-mail
Consul Gosse Wijbenga 06-20458242 -
Ledenadministratie J. van Lingen 06-51523276 -

 

Contact

Je kunt het bestuur mailen via: info@vvdewalden.nl

Het bestuur vergadert elke 1e maandag in de maand.

Rekeningnummer ten behoeve van contributie: NL64 RABO 0343326620