Bestuur

Bestuur

Functie Naam Telefoonnummer E-mail
Voorzitter Richard van der Lei 06-38821447 E-mail
Vice-voorzitter Vacant    
Wedstrijdsecretaris Sabine Beeksma 06-42447639 E-mail
Materiaal & Gebouwen Harrie van der Zwaag 06-36071360 E-mail
Penningmeester Jacolien van der Lei - E-mail
Notuliste Pietie Wijbenga - E-mail
Algemeen Lid Vacant    
Algemeen Lid/verhuur kunstgras Sjoerd Pieter Heeringa 06-41481774 E-mail

 

 

Functie Naam Telefoonnummer E-mail
Consul D. Wijbenga 06-41819985 -
Ledenadministratie J. van Lingen 06-51523276 -

 

Contact

Je kunt het bestuur mailen via: bestuurvvdewalden@gmail.com.

Het bestuur vergadert elke 1e maandag in de maand.

Rekeningnummer ten behoeve van contributie: NL64 RABO 0343326620

 

Hoofdsponsoren: