Lid worden bij de mooiste voetbalclub uit Damwald


Personalia


* VV de Walden wil elk lid in een veilige, plezierige en sportieve omgeving aan de voetbalsport laten deelnemen. Als er specifieke aandachtspunten zijn (bijvoorbeeld: ten aanzien van gedrag, beperking(en), privéomstandigheden) die relevant zijn in het kader van optimaal functioneren van uw zoon of dochter in teamverband, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de technisch coördinator.

Paspoort
Rijbewijs
ID kaart

Adresgegevens

Gegevens Ouders(indien van toepassing)

Kantinedienst
Schoonmaak
Bouwploeg
Jeugdcommissie
Activiteitencommissie
Bestuur
Leider / trainer
Scheidsrechter

Gegevens betaling

per maand
Tevens machtig ik V.V. de Walden om de contributie per maand te incasseren van de volgende bank- of girorekening (IBAN nummer): (verplicht)
Tevens verklaar ik (als ouder/verzorger van een jeugdlid) dat ik akkoord ga met verhoging van contributiegelden als gevolg van leeftijdswijziging.
De contributieverplichting wordt aangegaan voor een geheel seizoen. Degene die dus tussentijds stopt is daarmee niet ontheven van de betalingsverplichting!

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij u te kennen dat de door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor informatieve verstrekking aan (kader)leden. De gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de KNVB ten behoeve van de ledenadministratie. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens.